Karaca Yapısal Çözümleme ve Tasarım

yapısal çözümleme ve tasarım

Çeliğin gücünü biliyor, zaaflarını da asla unutmuyoruz. Yapılarımızı mühendislik kalitesinden ödün vermeden çözümleyerek, deneyimli, motivasyonu yüksek, yaratıcı ve en önemlisi de kendini sürekli yenileyen ekip arkadaşlarımızla Yapısal Çözümleme ve Tasarım yapmaktayız.

ÇELİĞİN GÜCÜ GÜCÜMÜZ İLKESİYLE YOLA ÇIKTIK, GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK

Güncel yönetmelik ve en son kabul gören şartnameler ışığında modern yapılar tasarlıyoruz.

Karaca Structural Analysis and Design

We are aware of the strength of steel but never forget its weaknesses.  We analyze the structures without any compromise on the engineering quality, and design them with our experienced, highly-motivated, creative and most importantly self-adapting team members.

We design and construct modern structures in the light of current directives and recognized specifications in order to offer a reliable and solution-oriented service.

 

Statik Analiz, Statik Hesap Raporu, Performans Analiz, Teknik Rapor, Çelik Konstrüksiyon Çözümlemeve İmalata Yönelik Çizim, Çelik Proje, Ahşap Proje, Cam Tavan Proje, Betonarme Proje Çizim, İstinat Duvarı Hesapları ve çizimleri, Havuz Projesi, Tribün, Yığma Yapı, Tünel Kalıp Projesi,İskele Projesi,Cephe Kaplama Projesi, Korkuluk çizimleri, Çadır ve Membran yapı projesi, Uzay Çatı Projesi, SAP2000 Hesap, Tekla Model, Ankraj ve Bağlantı  Hesapları, Keşif Metraj Çalışmaları, Güçlendirme Projeleri, Büyük Açıklıklı Yapılar

Neden Biz....?

Kaliteli, güvenilir ve çözüm odaklı hizmet sunmak için güncel yönetmelik ve en son kabul gören şartnameler ışığında modern yapılar tasarlıyoruz.
 • En son şartnameler ışığında, Yapısal Çözümleme  ve Statik Hesaplamalar
 • Ön Proje,  Keşif Metraj ve Yaklaşık Yapı Hesaplamaları
 • Uygulama Projeleri , Tasarım ve Çizimleri
 • Ekonomik, Emniyetli ve Uygulanabilir Çözüm Anlayışı

iSA KARACA OLARAK NELER YAPTIK....

Gücümüz, Çok çalışmakta ve Mühendisliği Önemsememizde Saklı.

 • Yapılarımızı Mühendislik Kalitesinden Ödün vermeden, Projelendirip, Deneyimli Motivasyonu Yüksek, Yaratıcı ve en önemlisi de kendisini sürekli yenileyen Ekiplerimiz ile inşaa ettik.
 • İleri Mühendislik Hizmetleri.
 • Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım
 • Yurt dışı / Yurt İçi Müteahhitlik ve Taahhüt İşleri

Faaliyet Alanlarımız

Konusunda uzman Mühendisler tarafından En son Yönetmelik ve Şartnameler ışığında Yapılarınızın Yapısal Çözümlemesini yapıyoruz.

 • Etüd Projeleri / Ücretsiz Keşif
 • Maliyet Hesaplamaları
 • En Ekonomik, En Emniyetli ve Uygulanabilir Çözüm Arayışı
 • Çelik Bağlantı Hesapları
 • Hesap Raporları
 • İmalata Yönelik Çizimler

Projelendirme ve uygulama hizmetlerini bir bütünlük içinde çözümleyen Karaca Yapısal Çözümleme ve Tasarım, kuruluşundan bu yana yaratıcı,  araştırma odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak uygulama deneyimleri üzerinde çalışıyor.

 • 3 boyutlu Programlar ile (Tekla/xsteel, Scetchup, Allplan) Tasarım
 • Estetik ve Değerleri yüksek yapıların tasarımı
 • Uygulama Projesi, Tasarım ve Çizimleri

Uygulanacak restorasyon teknikleri proje aşamasında belirlenir. Bu açıdan iyi bir restarasyon işinde  Projelendirme bu işin en önemli ayağıdır.Korunan gelenekler esere değer katar. Tarihi Eserlerin restorasyonu, tadilatı ya da onarımı sırasında kullanılacak restorasyon teknikleri bu aşamada belirlenir.

 • Restitüsyon Projeleri (İlk Hal Projeleri)
 • Restarasyon Projeleri (Tadilat Projeleri)
 • ReKonstruksiyon (Yeniden yapım Projeleri)
 • Renovayon Projeleri (Yeniden İşlevlendirme) – Niteliğini yitirmiş olan tescilli yapılaran yeniden işlevlendirilerek farklı ihtiyaçlara cevap vermesi için hazırlanan projelerdir.
 • Çelik Güçlendirme Projeleri
 • Alternatif Güçlendirme Projelerinin Sunumu
 • Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri

Teknik bilgi birikimini ve uzmanlığını sektörün hizmetine sunmak amacıyla; ileri mühendislik uygulamaları, sismik izalasyonlu yapılar, yapıların temel dizaynı, özel amaçlı binalar vb. konularda standartlara/kurallara/genel mühendislik
kavramlarına dayalı rasyonel, uygulanabilir çözümler sunmaktadır.

 • Lineer Statik Çözümleme
 • Deprem Yalıtımı (Sismik İzolasyon)
 • Enerji Sönümleme Sistemleri (Damperler)
 • Bina Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Rölevelerin hazırlanması
 • Deprem Performans analizi ve  Performansa Dayalı Tasarım
 • Helipad, Heliport, Helidek Tasarımlarımı ve Helikopter Pistlerinin Mevcut Yapılar Üzerine Sonradan Projelendirilmesi
 • Ard Germe Sistemler
 • Moduler Prefabrik yapılar